341 - Germano Nataloni/I - Lancia Beta Montecarlo Turbo

Photo with courtesy of: Various www sites / EU
10. place
-Gr.5/-2.0
06:50,350
xxx