286 - Germano Nataloni/I - Lancia Beta Montecarlo Turbo

Photo with courtesy of: Sergio Febbraro / I
10. place
2. Gr.5/1. 2.0
06:56,280
xxx