123 - Zdeněk Černý/CZ - Spider TS Škoda

Photo with courtesy of: Archiv Sid Pokorný / CZ
-
8. Gr.6/-
--
xxx