128 - Milan Boháč/CZ - Renault Clio Sport

Fotografie se svolením - autor: Radovan Stránský / CZ
34. místo
9. E1/1. 2.0
03:54,200
01:23,840 01:10,640 01:19,720
xxx