298 - Edy Kamm/CH - Mitsubishi Lancer
Ec. Basilisk
Fotografie se svolením - autor: Stephane Ragondet / F
44. místo
2. ST/-
04:28,690
02:14,090 02:14,600
xxx