14 - Giacomo Fiertler/I - Ferrari 360
Isolani Racing Team
Photo with courtesy of: Sergio Martinez / E
55. place
3. GT/-20
06:34,055
03:17,488 03:16,567
xxx